Решения на съда

За да сте напълно наясно с правата си по отношение на ДДС, не е достатъчно да познавате само българското законодателство. Трябва да сте наясно и с:

  • Европейските регламенти и директиви;
  • Решенията на Съда на Европейски съюз.

Причината е, че тези нормативни актове са по-висша законодателна сила спрямо нашия закон и правилник и ако последните противоречат на европейското право, като данъкоплатци в страна-членка на ЕС можем спокойно да се позоваваме на тях.

Благодарение на доброто познаване на свързаните с ДДС решения по български дела ще:

  • Можете да сте една крачка пред данъчните, които следват буквата на българския закон.
  • Сте наясно с правата си и ще можете успешно да ги защитите.
Не забравяйте, че за последните две години решения на Съда на Европейския съюз по български дела принудиха няколко пъти законотворците ни да коригират ЗДДС и правилника за прилагане – решения по дела: „Ауто Николови“ ООД, „ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД, Христомир Маринов и други.

Go to top