Практически коментари

ДДС коментари от най-добрите експерти, решения на конкретни примери от практиката, разяснения по европейското законодателство.
Над 100 актуални коментара за:
  • Данъчна основа и данъчен кредит;
  • Място на изпълнение на услугите и неговото правилно определяне;
  • Особеностите при ВОП и ВОД;
  • Данъчното третиране при специални режими;
  • Документирането и декларирането на доставките;
  • Бартер и концесии;
  • Внос.

Достъпът до Вашите „Практически коментари“ Ви:

  • предпазва от грешно тълкуване на ЗДДС и правилника за прилагането му, защото вече сте запознати с последните изменения в тях.
  • спестява скъпи консултации на данъчни експерти, защото вече разполагате с нужните Ви отговори.
  • осигурява спокойствие при проверки от НАП, защото знаете какво и как трябва да направите, за да сте изрядни.

Go to top