Писма и указания

Всеки счетоводител се е сблъсквал в практиката си с формулировки в ЗДДС и правилника за прилагането му, които не са напълно ясни.

Именно в тези случаи са особено полезни официалните писма, указания, заповеди, становища и разяснения на НАП, Министерство на финансите, НСИ.

Допълнително успокоение е, че тези документи, ако са издадени от приходната администрация, са задължителни за нейните структури, включително и за ревизорите.


Единственото място в мрежата, в което ще откриете необходимите Ви писма, указания, заповеди, становища и разяснения:

  • Подредени по категория.
  • Отнесени към конкретна година.
  • Събрани на едно място.
  • С възможност да ги изтеглите и разпечатате.
  • Допълнени с последните актове в областта.
Няма нужда сами да търсите писмата и указанията на НАП и МФ, защото нашият екип вече се е погрижил!

Go to top