„Плосък “ данък и в ДДС

„Плосък “ данък и в ДДС

Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане

На първо четене е приет новият Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане и с него ще настъпят съществени промени в определянето и изплащането на данък уикенд, и то дори със задна дата.С него се цели полученият от служител или мениджър доход в натура по време на използване на фирмен актив за лични цели да се облага с 10 % данък.

Данъкът ще се изплаща изцяло от работодателя и служителят няма да дължи нищо.

Има все още само два спорни момента и те са:

  1. Влизането в сила със задна дата – от 1 януари 2016 г.
  2. Това решение не води до яснота по въпроса с осигурителните вноски.

Очакваме окончателното законодателно решение.

Сподели тази статия: 
Go to top