Доход от трета-страна

Физическо лице, което няма никакви доходи в България, плаща само здравно осигурителни вноски, има сключен договор с американска компания за извършването на услуги, за които не се изисква лицето да напуска територията на България. Тази компания му изплаща всеки месец възнаграждение по банковата сметка. Годишният оборот от тези суми надхвърля 50 000 лв. за година.

Какви задължения произтичат за това лице в България? Трябва ли да се регистрира по Закона за ДДС?

 

Доколкото в поставения от Вас въпрос не е уточнен характерът на услугите, които предоставяте, приемаме, че същите попадат в обхвата на изброените в разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 2 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало...

Можете да намерите повече информация за ЗДДС
и промените за 2018 г. в изданието „ДДС правила за 2018 г.“: ТУК .

Go to top