Митническо обслужване

Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни.

Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фиксирана стойност на брой митнически декларации/освободени пратки.

Трябва ли възнаграждението (без сумата на ДДС) да се включва в данъчната основа за калкулиране на ДДС при внос на стоки, като имаме предвид, че услугата се фактурира с 20% ДДС?

 

В данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС следва да се включват всички разходи, свързани с вноса на стоките, известни към момента на оформяне на статута на стоките за свободно обръщение и крайна употреба. Следователно, ако стоката се внася и подлежи на оформяне със статут за свободно обръщение и крайна употреба в съответствие с нормата на чл. 86, т. 1, б. „б“ от Директивата за ДДС, в данъчната основа при внос следва да се включват всички разходи, свързани с вноса на стоките в т. ч. и...

Можете да намерите повече информация за ЗДДС
и промените за 2018 г. в изданието „ДДС правила за 2018 г.“: ТУК .

Go to top