За чужда сметка

Знаете ли какви са особеностите на доставките, извършвани от лица, действащи от свое име и за чужда сметка? А колко доставки разграничава ЗДДС в тези случаи? Или за какво трябва да се внимава при спедиционния и комисионния договор? Научете повече сега!


Повече

Много възможности

Ако сте фирма, регистрирана по ДДС, за Вас е повече от важно да знаете какви са правата и задълженията Ви. Не чакайте да Ви санкционират или откажат правото на данъчен кредит, научете всичко важно сега в нашите Практически коментари, ДДС казуси и Решения на съда.


Повече

Наем на персонал

Наемът на персонал е често срещана ситуация през последните години. Ако обаче фирмата „наемател“ има разходи за него – транспорт, работно облекло и др., ситуацията започва да става сложна. За да не се чудите повече, вижте ДДС казуси и Решения на съда!


Повече

Третиране по ЗДДС

Правилното третиране на сделките изисква добро познаване на законите, правилниците и наредбите. Възползвайте се от пълната данъчно-счетоводна нормативна уредба, актуална към последните броеве на Държавен вестник.


Повече

Недвижимо имущество

Недвижимото имущество може да носи не само приходи, но и главоболие, и хиляди въпроси, на които е добре да имаме отговори. Стара или нова сграда? Ползван ли е данъчен кредит и в какъв размер? Как трябва да определим пазарната цена?


Повече

Намерете решение

Няма казус във фирмата, който да няма решение. За да го намерите обаче, често е необходимо много ровене, време и допълнителни консултации. Ако сте наш ВИП абонат, потърсете мнението на нашите данъчни експерти!


Повече

Още нови казуси и решения на СЕС

Въпросите, касаещи облагането с ДДС, никога не свършват и често дори на пръв поглед да изглеждат еднакви, решението им е напълно различно, заради различната фактическа ситуация. Определянето на данъчната основа, размера на данъчния кредит или условията за регистрация и дерегистрация може да създадат затруднения дори на счетоводители с дългогодишен опит.

От екипа на портал ДДС за счетоводители смятаме, че един от най-добрите начини за справяне с тези неприятни ситуации е - когато човек има възможност да се осланя на практическия опит на другите преди него. Затова в секция ДДС казуси добавихме нови казуси заедно с техните практически решения. Прочетете повече в:

Вижте и новите решения на Съда на Европейския съюз. Не забравяйте, че те са по-важни не само от българското законодателство, но и от европейските директиви и регламенти.

  • За да не търсите кои са последните промени в ЗДДС и правилника за прилагането му!
  • За да знаете винаги какво на практика означават измененията за Вас!
  • И да имате достъп до огромна база от практически казуси и техните решения!
 
 
Топ ДДС казус

Румънско дружество извършва дистанционни продажби на територията на България и има регистрация по българския ЗДДС. В дневника за продажбите се включват продажбите до крайни клиенти за всеки месец.

Трябва ли да се издава документ (фактура/протокол) между румънския и българския ДДС номер на дружеството за стоките, които то е продало в България, който да се включи в дневника на покупките (и в дневника за продажби), или дневника за покупки следва да остане празен, без записи?

Топ практически коментар

Б.2. Дата на възникване и изискуемост на ДДС при доставка на стоки или услуги

Доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължено лице, е основното данъчно събитие, което заедно с вътреобщностното придобиване и вносът на стоки, формира предметния обхват на закона (чл. 25, ал. 1 от ЗДДС)....

Топ новина
„Плосък “ данък и в ДДС
Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Go to top